#

HARİTA UYGULAMALARİ

HARİTA UYGULAMALARİ

Kadastral ve tescile esas harita mühendislik hizmetleri, İmar planı uygulamaları, Plankote ve halihazır harita yapımı, İnşaat ve yapı sektörü için ölçme ekibi ve ölçme hizmetleri, Makine ve mekanik sistemleri için ölçmeler, 
Endüstriyel üretim ve mühendislik hizmetleri, Kübaj, metraj ve tespit amaçlı ölçümler, Kesin hesap ve as-built ölçümleri, Yola terk, yoldan terk, tevhit, ifraz ve benzeri imar uygulamaları, Kamulaştırma planlarının yapılması ve tescili hizmetlerini sunmaktayız.