#

ZEMİN ETÜDÜ

ZEMİN ETÜDÜ

Jeolojik saha araştırmasının tüm yönlerini üstlenerek; ilk fizibilite / ön alım değerlendirmesinden, 1. aşama masa başı çalışma ve etki değerlendirmesine, zemin etüdünden, arazi testlerine, saha içi çalışma sonrası izleme ve örnekleme, laboratuvar testleri,  arazi risk değerlendirmesi, jeolojik, jeoteknik ve jeofiziksel analizlerle raporlanmasına kadar olan tüm aşamaları yerine getiriyoruz.